Najważniejszym elementem każdego rekuperatora jest wymiennik ciepła. Obecnie na rynku spotkać można różnego typu konstrukcje wymienników różniące się między sobą budową, kierunkami przepływów powietrza, stopniem odzysku, przeznaczeniem. Rekuperatory firmy Alnor HRU-ECCO i HRU-ERGO są wyposażone odpowiednio w celulozowy wymiennik krzyżowy oraz przeciwprądowy.

W wymienniku krzyżowym strumienie powietrza przecinają się pod kątem 90 stopni. Wymiennik krzyżowy zbudowany jest z całego systemu płytowych kanalików prostopadle ułożonych względem siebie. W miejscach styku tych kanalików jest wymieniane ciepło. Strumienie powietrza nawiewanego i usuwanego nie mieszają się.

W wymienniku przeciwprądowym strumienie powietrza przepływają równolegle względem siebie w przeciwnych kierunkach. Kanaliki przez które przepływają strumienie powietrza mają przekrój trójkątny. W takim rozwiązaniu powierzchnie styku są dużo większe dzięki czemu sprawność odzysku jest bardzo wysoka.

 

Przeczytaj cały artykuł w wersji PDF

 

 

Nowe filtry w asortymencie Alnor
pobierz plik PDF »