Pojęcie rekuperacji związane jest z odzyskiem energii, którą potem w dalszym procesie można przetwarzać. Analogicznie rekuperator jest urządzeniem odzyskującym energię cieplną.Dzięki temu możliwe jest ograniczenie strat ciepła spowodowane instalacją wentylacyjną. Podsumowując celem stosowanie rekuperatorów jest oszczędzanie energii oraz dostarczanie czystego i świeżego powietrza.

Głównym zadaniem rekuperatora jest usuwanie zużytego powietrza i dostarczanie świeżego powietrza z zachowaniem odpowiednich parametrów - temperatury, wilgoci, wydajności.

Ciepłe powietrze pobierane z zewnątrz za pomocą wentylatora nawiewnego przechodzi przez fi ltry, gdzie są usuwane zabrudzenia, kurz, pyłki i następnie jest wtłaczane do wymiennika ciepła.

Jednocześnie zużyte powietrze z pomieszczeń jest wyciągane za pomocą wentylatora wywiewnego i również kierowane do wymiennika ciepła. Dwie masy powietrza dalej przetłaczane są przez wymiennik ciepła. W wymienniku ciepła następuje przemiana termodynamiczna. Latem chłód z powietrza wyciąganego z pomieszczenia jest przekazywany ciepłej masie powietrza napływającej z zewnątrz. Następnie ochłodzone świeże powietrze jest wtłaczane do pomieszczeń, a zużyte wyrzucane na zewnątrz budynku. Czyli mamy proces odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz. Zimą proces przebiega następująco: chłodne powietrze zaciągnięte z zewnątrz jest ogrzewane ciepłem zużytego powietrza wyciąganego z pomieszczeń.

Sprawność temperaturowa procesu odzysku jest uzależniona m.in. od rodzaju zastosowanego wymiennika i materiałów z jakich jest wykonany.

 

Więcej informacji znajdziesz w materile zamieszczonym poiżej.                

    

     

                            

          Budowa rekuperatora i wymienniki ciepła

Rekuperacja - co to jest?                                                                          
pobierz plik PDF »