FLX-REKU system składa się z kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych oraz innych elementów składających się na kompletną instalację, którą można połączyć z reku- peratorem. Elastyczne przewody FLX wykonane są z wysokoudarnego polietylenu w dwóch wersjach – standar- dowy FLX-HDPE-75 oraz z aktywną warstwą srebra jako FLX-HDPE-A-75. Sprawdzają się w miejscach, gdzie liczy się elastyczność oraz wytrzymałość – dzięki dużej sztywności obwodowej, przewody mogą być zalewane betonem.

 

 

 

Więcej informacji znajdziesz w Katalogu Technicznym.